Norsk forening mot støy

Denne nettsiden tilhører Norsk forening mot støy.
Siden fungerer som et arkiv for dokumenter, både utarbeidet av oss og av andre. Eksempler kan være presentasjoner, utredninger, regelverk, høringsdokumenter, regulerings­planer, brev og notater.

Nettstedet har ingen direkte synlige sider for vanlige brukere, annet enn denne hovedsiden.

Dokumentene på nettsiden er i stedet lenket opp fra andre nett­steder, Twitter, brev, notater eller andre kilder. Siden fungerer dermed som et referansearkiv for Støy­foreningen.